Forældre/barnsvømning, 1-5 år

Forældre/barn holdene er inddelt i fem niveau efter børnenes alder ved holdenes starttidspunkt. Dette gør vi, fordi vi ønsker at opnå så homogene hold som muligt og for at kunne tilrettelægge undervisningen efter børnenes motoriske og kognitive færdigheder. Oprykning til næste hold anbefales først, når barnets alder passer til holdet. Hvis barnet er på grænsen imellem to hold, må man vurdere barnet ud fra, hvor langt hun/han er fremme i sin udvikling og hvordan hun/han passer socialt ind i en gruppe. er det f.eks. mest hensigtsmæssigt for barnet at være ældst eller yngst i gruppen?

Når barnet er 5 år, anbefaler vi at starte på et børnehold (uden forældre) såfremt barnet er klart til at modtage undervisning alene. Du kan læse mere om børneholdene her.

Dog har vi enkelte forældre/barn hold for 5-6årige. Disse hold er inddelt efter svømmeniveau. Læs mere om de enkelte niveauer neden for.

Forældre/barn 1-1,5 år, Søstjerne

For at tilmelde barnet skal følgende kriterier være opfyldt: - Barnet skal være mellem 1 og 1,5 år gammel (når holdet starter) - Én forælder, bedsteforælder, eller anden nær person skal være med i vandet - Den deltagende voksne skal være tryg ved...
Læs mere

Se svømmehold

Forældre/barn 1,5-2 år, Søstjerne

For at tilmelde barnet skal følgende kriterier være opfyldt: - Barnet skal være mellem 1,5 og 2 år gammel (når holdet starter) - Én forælder, bedsteforælder, eller anden nær person skal være med i vandet - Den deltagende voksne skal være tryg ved...
Læs mere

Se svømmehold

Forældre/barn 2-3 år, Søanemone

For at tilmelde barnet til dette hold, skal følgende kriterier opfyldes: - Barnet skal være 2 eller 3 år (ved holdets start). - Én forælder, bedsteforælder eller anden nær person skal med i vandet. - Den deltagende voksne skal være tryg ved vand ...
Læs mere

Se svømmehold

Forældre/barn 4-5 år, Musling

For at tilmelde barnet til dette hold, skal følgende kriterier opfyldes: - Barnet skal være 4 eller 5 år (ved holdets start). - Én forælder, bedsteforælder eller anden nær person skal med i vandet. - Den deltagende voksne skal være tryg ved vand ...
Læs mere

Se svømmehold

Forældre/barn, 5-6 år, Rejer (vandtilvænning)

For at tilmelde barnet til dette hold, skal følgende kriterier opfyldes: - Barnet skal være mellem 5 og 6 år ved holdets start. - Barnet skal være utrygt ved at komme alene i vandet og slippe kanten og bunden. - Barnet skal være utrygt ved blive p...
Læs mere

Se svømmehold

Forældre/barn, 5-6 år, Tigerrejer (begynder)

For at tilmelde barnet til dette hold, skal følgende kriterier opfyldes: - Barnet skal være mellem 5 og 6 år ved holdets start. - Barnet skal kunne komme i vandet uden hjælp. - Barnet skal være trygt ved at dykke hele hovedet under vandet uden hjæ...
Læs mere

Se svømmehold